1. enerji.gif
 2.       Isı (Termal) Potansiyel Enerji: Kömür, petrol, linyit, doğalgaz gibi yakıtların yakılmasıyla ısı enerjisi ortaya çıkmaktadır. Elde edilen ısı enerjisi ilk önce türbinler yardımıyla mekanik enerjiye, daha sonra da jeneratörler yardımıyla elektrik enerjisine dönüştürülebilmektedir. Evlerimizde, kışın ısınmak, mutfak ve banyoda sıcak su elde etmek, yemek pişirmek için ısı enerjisinden sıkça faydalanmaktayız.
 3. 2.      Elektrik Potansiyel Enerjisi: Elektrik yüklemesi sebebi ile ortaya çıkan enerjidir.Yüklenmiş partiküllerin hareket enerjisidir.
  3.      Kimyasal Potansiyel Enerji: Kimyasal tepkime sonucunda ortaya çıkan enerjiye kimyasal enerji adı vermekteyiz. Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız pil ve aküler kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren düzeneklerdir. Pil ve akülerde elektrik enerjisinin depolanması kimyasal yöntemlerle yapılmaktadır. Kimyasal enerji; mekanik, ısı ve ışık enerjisine dönüştürülebilmektedir.
  4.      Nükleer Potansiyel Enerji: Atom çekirdeklerinin kararsızlığı nedeni ile oluşan enerjidir. Bu durumdaki nesne, elektromanyetik dalga veya ışık yaydığı için yayınım enerjisi olarak da adlandırılır. Atom çekirdekleri tarafından depolanmış enerjidir.
  En çok enerji nükleer reaksiyonlarda açığa çıkar. 1 Kg uranyumun bozunmasında açığa çıkan enerji 40.000 ton kömürün verdiği enerjiye eş değerdir.
  Maddelerdeki enerjiyi doğrudan ölçemiyoruz bunun yerine ürünler ile girenler arasındaki ısı farkını yani DH ı ölçebiliyoruz. Bazı tepkimeler olurken sistem dışarıya ısı verir bu tür tepkimeler ekzotermik tepkimelerdir bazende sistem sürekli dışarıdan ısı almak zorundadır buna da endotermik tepkimeler diyoruz.
  ENTALPİ (DH)
 4. Herhangi bir madde bir kimyasal reaksiyonda dışarıya enerji vererek başka bir maddeye dönüşüyorsa, açığa çıkan enerji önceden başlangıçtaki maddede depo edilmiş halde bulunmalıdır.
  Aynı şekilde oluşan maddeler de, başka bir maddeye dönüşürken gene enerji verebildiklerine göre bu maddelerde depo edilmiş enerji vardır denilebilir.
  Herhangi bir maddenin kimyasal yapısına bağlı olarak depo edilmiş olan bu enerjiye ısı kapsamı denir. Sabit basınçta H ile gösterilir.
  İç enerji değişimine entalpi adı verilir. Her maddenin kendi içinde bulundurduğu bir iç enerjisi vardır.
  DH ile
  gösterilir.
  Bir maddenin katı, sıvı, gaz hallerinde entalpi değerleri farklıdır.Entalpi;
  a. Madde miktarına
  b. Maddenin fiziksel haline
  c. Basınca bağlıdır.
  DH : (+) işaretli ise ya da
  DH > 0 ise olay endotermiktir.

   
  H : (-) işaretli ise ya da H < 0 ise olay ekzotermiktir.

ekzotermik.jpg

endo.jpg

ANA SAYFAWrite a comment    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-