2002-65.JPG
ÇÖZÜM
a şıkkındaki her zaman doğru olamaz çünkü sadece gazların  N.Ş.A da 22.4 litresi 1 mole eşittir. Atom halinde olan gazlarda mevcuttur.
b) Bu şık doğrudur Avagadro sayısı kadar taneciğe 1 mol denir.
c) Elementin en küçük birimi atomdur.
d) Aynı cins atomlardan oluşan element molekülleri de vardır örneğin O2,  H2 ,   O3 gibi
e)Bileşik moleküller farklı cisn atomdan oluşur.
 CEVAP B
2002-66.JPG
ÇÖZÜM:
Aynı miktar X dendiğine göre X sabit tutulmalı Y ler arasındaki orana bakılmalıdır.
I. de X ler eşit Y ler arasında 2/3 oranı var.
II de de X ler eşit ama Y ler arasındaki oran 1 dir.
III de ise X lerin eşitlenmesi için 1. bileşik 2 ile çarpılmalıdır. Eğer 1. bileşik 2 ile çarpılırsa
Y de 2 olacaktır. I . bileşikteki Y 2 2.bileşikteki Y 3 oluyor oranda 2/3 olur.
Cevap  E
 2002-67.JPG

 

ÇÖZÜM

X saf olamaz erirken erime noktası değişiyor. Saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları değişmez. Y farklı cinste atom içeriyor bileşiktir.

I- X bir bileşik olamaz çünkü bileşikler erirken ve kaynarken erime ve kaynama noktaları değişmez sabittir. Saf maddelerde  hal değişimi esnasında sıcaklık değişmez.
II- Y farklı cins atom içeriyor element değil bileşiktir.
III- Z bir arı maddedir. Bu yargı doğrudur. Z nin erime noktası değişmediğine göre saf maddedir, farklı cinste atom içermediğine göre elementtir.
CEVAP C

 2002-68.JPG

ÇÖZÜM

 O2 1 olsaydı 32 gram olurdu kütle 2 katına çıktığına göre 32 gram ekleniyor ve mol sayısı da 3 katına çıkıyor ise 2 mol ekleniyor. 2 molü 32 olan bir gazın 1 molü 16 gram olur. 1 molü 16 olan gaz ize CH4  olur.

CEVAP B


 

 2002-69.JPG
 
ÇÖZÜM
I - De hacimler eşit ise mol sayılarıda eşit gibi düşünülebilir yalnız X sıvı durumunda olduğundan 
mol sayıları eşit olamaz ve mol sayıları farklı olacağından X ya da y den artma olur.
II-Kütleler ve mol kütleleri eşit olduğuna göre mol sayıları eşittir 1 mol e 1 mol giriyor 
X ve Y nin tamamı reaksiyona girer artma olmaz.
III-Hacimler eşit X ve Y gaz mol sayılarıda eşit olur 1 er mol giriyor artan olmaz.
CEVAP A
 2002-70.JPG
 
ÇÖZÜM
 
Arı maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları değişmez bu yüzden kinetik enerjileri de değişmez.
. 
CEVAP B

  2002-712.JPG

  

  

ÇÖZÜM

I de aynı basınçta daha soğuk bir ortamda sıcaklık azalacağından basınç ta

azalacaktır bu yüzden balon şişmek yerine büzülecektir.Hacmi azalacaktır.

II de ise aynı sıcaklıkta yükseltisi fazla olan yere götürülürse dış basınç yükseklerde

daha az olacağından balon şişecektir. Hacmi artacaktır.

III-Aynı sıcaklıkta havası boşaltılmış bir ortamda balon yine dış etki olamdığından

şişecek hacmi artacaktır.

CEVAP E

  

2002-72.JPG

ÇÖZÜM
M sıvısında X ve Z çözünmüyorsa Y çözünüyor demektir. N sıvısında X ve Y çözünmüyorsa Z çözünüyor demektir.
Y çözünüyor Z çözünüyor X çözünmeden geçiyor. X borudan dışarı çıkar.
CEVAP A 
 2002-73.JPG

 ÇÖZÜM

Karışım kaynadığına göre önce Y sıvısı uçmaya başlayacak bu arada da X az da olsa buharlaşacaktır ve X in

kütlesinin artması mümkün değildir. Y uçar x kalır Y nin yüzdesi azalır, Y miktarı azalır, X in kütlece yüzdesi Y azaldığı için artar.

CEVAP D


 2002-74.JPG

ÇÖZÜM 

X ile Y nin yalnız protonları eşit ise nötron ve elektron sayıları farklıdır ve X ile Y izotoptur. X ile Y nin proton sayıları

aynı olduğu için aynı elementtirler. I. yargı doğrudur.

II- X ile Z izotop olamaz çünkü protonları aynı nötronları farklı olması gerekir. II yargı yanlıştır.

III-Y ile Z iyon halindedir çünkü Y de elektronlar farklı Z de ise X ve Z aynı elektrona sahipler farklı elementler o zaman

iyon halindedir.

CEVAP E

2002-77.JPG

ÇÖZÜM 

A)Aynı düşey sütunda(grupta) olmalı mümkün değildir çünkü aralarında 1 fark olupta aynı gruba düşen element yoktur.

B)Aynı yatay sırada yan yana olabilirler.

C) Aynı blokta ( s blogunda ya da p blogunda yer alabilirler.)

D)Biri metal diğeri ametal olabilir bileşik yapabilirler (3A ile 4A gibi)

E) +3 ya da + 4 değerliliği ikisi de alabilir.

CEVAP A

 2002-76.JPG

ÇÖZÜM

A) NH3      H  +1 alır N de -3 olur  ve NH4OH de ise H +1 oksijen -2 alınırsa N ve H ın toplamı +3 olur N de -3 olur.

B) N2O5,  oksijen -10 olur N de +10 olmalı o yüzden N +5 olur.  HNO3  de oksjen -6 H +1 dir toplamı -5 dir sıfır olması için N +5 olmalıdır.

C)NO2,  de oksijen -4 azot +4 olur N2O4 de oksijen -8 azot +4 olur.

D) NO2, de oksijen -4 azot +4 olur HNO2 de H +1 oksijen -4 toplamı -3 olur N +3 olmalıdır. Burada N atomları aynı değerliliği almıyorlar.

CEVAP D

 2002-771.JPG

 

ÇÖZÜM

A) Alfa ışıması atom numarasını 2 kütle numarasını 4 azaltır.

B) Beta ışıması yapan atomlarda kütle no değişmez atom no 1 artar.

C) Nötron yakaladığında atom no değişmez çünkü atom no protona eşittir. Sadece kütle no1 artar. Bu şık yanlıştır.

D)Elektron yakalanmasında yakalanan eletron protonla birleşir ve nötrona dönüşür. 1 proton azaldığından atom no 1 azalır.

CEVAP C

2002-78.JPG

Sol tarafta 4 mol C atomu var sağ tarafta da 4 mol C olmalıdır. Sol tarafta 12 mol H atomu vardır sağ tarafta 2 mol H atomu var dolayısı ile 10 mol H atomu X de olmalıdır. Sol tarafta 2 mol oksijen atomu sağ tarafta 1 mol oksijen atomu bulunmaktadır. 1 mol oksijen atomu x de bulunmak zorundadır. Bu na göre

4 mol C  10 mol H 1 mol oksijen yani  C4H9OH

CEVAP B


Comments disabled.

    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-