Arhenius Tanımı: Suda çözündüklerinde ortama  H+ iyonu verenler asit OH-1 iyonu verenler bazdır.

HCl = H+   +    Cl -1 asit

NaOH = Na+  + OH-1  baz

LOWRY-BRONSTED TANIMI:

H+   verenler asit H+   yı alanlar bazdır.

örnek: NH3      +     H2O    =     NH4+ +      OH

Baz2           asit 1                           asit2          baz1

asit1 ile baz1 asit2 ile baz2 birbirinin konjuge asit baz çiftidir.

Yapılan hesaplamalarda 25 derecede suyun iyonlaşması sonucu

Ksu= [H+]*[OH-]=1×10-14

olarak hesaplanmıştır.

 

H2O = H+   + OH

her bir iyonun molaritesi 1×10-7

olur.

PH VE POH KAVRAMI

Kimyada kolaylık olsun  diye kimycılar tarafından geliştirilen ve kabul edilen değerlerdir. On üzerili sayılarla uğraşmak yerine 1 den 14 e kadar sayılarla uğraşmak daha kolay olacağından böyle bir kavram oluşturulmuştur.

pH = –log[H+]

pOH = –log[OH–]

pH + pOH = 14

H+  derişiminin (molaritesinin) eksi logaritması PH ve OH- molaritesinin eksi logaritması da POH verir.

Bunların toplamıda 25 derecede daima 14 e eşittir. Eksi logaritma alınmasının nedeni üsten gelen eksiyi artı yapmak içindir.

Eğer [H+] > [OH-] ise ortam asittir ve PH<POH dır

Eğer [H+]=[OH-] ise ortam nötr dür PH=POH dır.

Eğer [OH-]>[H+] ise ortam bazik ve POH<PH dır.

Örnek – 1
Bir asit çözeltisinin [H+] derişimi 1.10–3 M ise bu çözeltinin pH ve pOH’ı nedir?Çözüm
[H+] = 1.10–3 M ise
pH = –log[H+]
pH = –log[1.10–3]
pH = 3
pOH = 11 olarak bulunur.Bu hesaplamalar kuvvetli asit ve bazlar için geçerlidir. NaOH Ca(OH)2 gibi bazlar kuvvetlidir. Organik asitler ve bazlar zayıftır. NH3 zayıf bir bazdır. HCl HNO3 H2SO4 kuvvetli asitlerdir.ZAYIF ASİT VE BAZLARDA PH VE POH HESAPLAMA

Kuvvetli asitler ve bazlar suda % 100 iyonlaştıklarından bunlarla ilgili soruları denge sabiti kullanmadan çözülebilir . Ancak zayıf asit ve bazlarda %100 iyonlaşma olmadığından PH ve POH ancak dengeden yararlanarak hesaplanabilir.

clip_image001.gif

ka.jpg

ka2.jpg

ka3.jpg

Bazlar için

kb1.jpg

bazdenge.jpg

 

 Write a comment    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-