ALKOLLER:

Yapısında R-OH fonksiyonel grubunu barındıran organik bileşiklerdir. En basit üye şüphesiz CH3-OH ile metil alkoldür. Adlandırırken alkilin adının sonuna alkol eki yada türediği alkanın sonuna -ol eki ile (metanol ) adlandırılır. Bir OH bulunduranlara mono alkol iki OH gurubu bulunduranlara diol üç tane olanlara triol (gliserin) denir.

C2H5-OH: Etil alkol

CH2-OH

CH2-OH

Etilen glikol(Antifriz)

CH2-OH

CH-OH

CH2-OH

Gliserin(triol)

1       2      3     4     5      6       7

CH3-CH2-CH-CH-CH2-CH2-CH3

                     

                 OH   Cl

Düz zincirde adlandırma yaparken OH en küçük numarayı alacak şekilde uzun zincir numaralandırılır. Bağlı gruplar ve yerleri söylenir en sonunda en uzun zincire ol eki getirilir. 3-Hidroksi 4 klor heptan  ya da 4-klor 3- heptanol

Alkoller OH ın bağlı olduğu C atomuna göre de sınıflandırılır.

Primer alkoller OH ın bağlı olduğu C atomunda 2 tane H atomu var ise alkol primer alkoldür.

CH3-CH2-CH2-OH  propanol ya da propil alkol OH ın bağlı olduğu C atomunda 2 tane H vardır ve bu bir primer alkoldür.

Sekonder Alkoller: OH ın bağlı olduğu C atomunda 1 tane H bulunur.

CH3-CH2-CH-CH-CH2-CH2-CH3  sekonder bir alkol

                     

                 OH   Cl

Tersiyer Alkoller

Bu tür alkollerde OH ın bağlı olduğu C atomu hiç hidrojen içermez.

         CH3

         

CH3– C – CH3

         

        OH

CH3-CH2-CH2-CH2-OH Butan-l-ol (primer)CH3-CH2-CHOH-CH3 Butan-2-ol (sekonder)

ALKOLLERİN ELDESİ

1- Alkenlere katalizör eşliğinde su katılır ise alkoller oluşur. Katılma Markow Nikov kuralına göre olur. Bu kuralda bilindiği gibi pozitif yüklü iyon olan H , daima çift bağ barındıran C atomlarından hidrojeni fazla olana bağlanır. OH ise diğer C atomuna bağlanır.

ÖRNEK:

markownikov.JPG

                        2-BÜTANOL(2-OKSİ BÜTAN) ya da Bütan-2 ol

ANA SAYFAWrite a comment    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-