2007-1-14.bmp

ÇÖZÜM

A) N.K. da mol sayıları eşit olan gazların hacimleride eşittir.

B) 1mol CH4 16 gram 1 mol he 4 gram ve 4 katı

C)1 mol CH4 5 mol atom içerir 1 mol He 1 mol atom içerir fazladır.

D)n=m/MA dan MA sı küçük olanın molü büyük olur 1 gr He un mol sayısı

1 gr CH4 ün mol sayısından fazladır. Bu şık yanlıştır.

E)MA sı küçük olan daha hızlı difüzlenir. “Şişmanlar yavaş koşar. ”

CEVAP D

2007-1-15.JPG

ÇÖZÜM

2K +  2H2O—–à2KOH  + H2

36 gram sudan  2 mol KOH oluşur ise

9 gram sudan     x  mol KOH oluşur

…………………………………………………..

X= 0,5 mol

CEVAP B

2007-1-16.JPG

ÇÖZÜM
C2H6 + 7/2 O2----------à2CO2 + 3H2O 
1 mol      3,5 mol           2 mol      3 mol
tepkimesi etanın yanma tepkimesidir.
Girenlerin mol sayıları toplamı 4.5 ürünler 5 mol
CEVAP E

2007-1-17.JPG

ÇÖZÜM

A şıkkında
ZnSO4——-àZn+2 ve SO4 -2 şeklinde çözünme olur
CEVAP A

2007-1-18.JPG

ÇÖZÜM R ye bakılır ise 2. yatay sırada olduğu görülür.
R.3.periyotta değildir.
CEVAP C

62007-1-19.JPG

ÇÖZÜM
1. de pozitron ışıması
2 de ise elektron yakalanması vardır.
Giren elementler ile oluşan elementlerin kütle numaraları arasındabir fark yoktur.
C şıkkı yanlıştır.
CEVAP C

2007-1-20.JPG 

ÇÖZÜM
 XY————-àX+  +   Y
1 MOL                1 MOL      1 MOL = toplam  2 mol 
ZY2———à Z+2   +  2Y
1 MOL            1 MOL        2 MOL= toplam 3 mol
Hacimler eşit derğişimler eşit ise M=n/V den mol sayıları da eşittir.
Ortamdaki toplam iyon mol sayısına bakılır ise ZY2 daha faladır.
ZY2 nindonma noktası diğerinden düşük olacaktır.
Ortamda ne kadar fazla tanecik var isedonma noktası o kadar düşüktür.
CEVAP B

2007-1-21.JPG

ÇÖZÜM
Hidrojen ve oksijen elementlerinden oluştuğunu anlamak için
suya atılıyor hidrojen gazıçıkıyor ve NaOH oluşuyor.
Buradaki elementlerden Na sadece sodyumdan geliyor
 demekki O ve H sudan geliyor.
CEVAP E

2007-1-22.JPG

ÇÖZÜM

katıdan sıvıya sıvıdan gaza geçen bir maddenin hal değişim grafiği
verilmiştir.Sıcaklığın arttığı yere kinetik enerji de artar.
Madde d bölgesinde gaz a bölgesinde katıdır.
Gazlar daha düzensizdir ve moleküller arasındaki mesafe
 katılardan daha fazladır.
CEVAP E

 2007-2-14.JPG

ÇÖZÜM
Organik asitlerin 2 molünden 1 mol su çekilir ise anhidritler oluşur ve
organik asitlerle alkollerin reaksiyonlarından esterler meydana gelir.
Organik asitler aldehitlere ve en sonunda alkollere indirgenirler.

CEVAP E
2007-2-15.JPG
ÇÖZÜM
OH ın bağlı olduğu C atomuna 1 tane alkil bağlı ise primer alkol 2 tane bağlı ise sekonder
3 tane bağlı ise tersiyer alkoldur. Bu yüzden B şıkkı yanlıştır.
CEVAP B
2007-2-161.JPG
ÇÖZÜM
Bu bir ester grubudur. Esterler -oat eki alırlar.
Metil propanoat
CEVAP A
2007-2-17.JPG
ÇÖZÜM
Çift ve üçlü bağlarda pi bağı bulunur sigmaya göre zayıf bir bağdır
kırılması sigmaya göre kolaydır.
Katılma tepkimelerinde pi bağları kırılır ve sigmaya dönüşür.
C şıkkı yanlıştır.
CEVAP C
2007-2-18.JPG
ÇÖZÜM
2A sp yapar doğrusaldır. 180 derece açı vardır.
3A eşkenar üçgen yapar apolardır. 120 derecedir açılar.
4A düzgün dörtyüzlü yapar 109.5 derece açı vardır apolardır.
5A 107 derece açı ile üçgen piramit yapar.
6A 104.5 derece açı ile kırık doğru yapar.
Z 4A grubunda 4 bağ yapıyor düzgün dörtyüzlü geometri de bileşik yapar.
CEVAP D
2007-2-19.JPG
ÇÖZÜM
Zn çubuğun kütlesi zamanla azalıyor ise demekki Zn Cu a elektron veriyor
kendisi yükseltgeniyor Cu  iyonlarınıda indirgiyor demektir. Ag de değişme olmuyor ise Cu
Ag den aktif demektir. Zamanla Zn çubuk üzerine bakır iyonları gelerek birikirler. Ag çubuğunun
daldırıldığı kapta Cu iyonlarında bir değişim olmaz. Çünkü Ag bakırdan aktif değil.
CEVAP B
2007-2-20.JPG
ÇÖZÜM
XY2——X+2 + 2Y-1 
-x           x        2x 
1 M        1 M    2 M 
Çözünmesi yukarıdaki gibi olan bir tuzun       

Kç= (x)*(2x)2 den Kç= 4X3 olur. X= 3x10-3  olur. 
      

Tuzun molar çözünürlüğü Y nin 2 katı değil yarısıdır.       

CEVAP E
 2007-2-21.JPG
ÇÖZÜM
25 ml asit çözeltisine 35 ml baz eklenirse toplam hacim 60 ml olur.
CEVAP C 
2007-2-22.JPG
ÇÖZÜM
Sıcaklık düşük kd büyüktür ters orantı var ise sistem ekzotermiktir.
Ekzotermik tepkimelerde sıcaklığı artırmak dengeyi sola sıcaklığı düşürmek
dengeyi sağa kaydırır. Düzensizlik farklı yöne gider aynı yöne değil.
CEVAP D


Comments disabled.

    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-