ester.pngasit1.png

ESTER                         ASİT

 ORGANİK ASİTLER

Karboksil grubu ( -COOH) içeren organik bileşiklerdir. Organik asitlerin en basit üyesi formik asit ( HCOOH) ya da diğer adı ile metanoik asittir. karınca asidi olarakta bilinir. Karınca aslında ısırmaz ağzı değdiğinde bu asidi salgıladığı için canımız acır. Formik asite dikkat edilirse üzerinde aynı zamanda bir aldehit gurubu taşıdığı görülür. Dolayısı ile bu asit hem aldehitlerin özelliğini hemde asitlerin özelliğini gösterir.  Organik asitler adlandırılırken türediği alkana -”oik asit” eki getirilerek adlandırılır. CH3 COOH etanoik asit özel adı ise asetik asittir(sirke)       CH3CH2CH2 COOH ise propanoik asittir. Düz zincrili bir asitse ve dallanma var ise numaralandırma karboksil grubundan başlanarak yapılır. Ayrıca COOH grubunun önündeki C atomu alfa ondan önceki beta ve diğeri gama şeklindede isimlendirme yapılmaktadır. Karboksilik asitler polar moleküllerdir ve birbirleriyle hidrojen bağları kurarlar. Yüksek sıcaklıkta, buhar fazında, karboksilik asit molekülleri çiftler (dimer) halinde bulunurlar. Kısa karboksilik asitler (1-4 karbonlu) suda çözürler, daha uzun olanları ise alkil zincirin gittikçe artan hidrofobik özelliği yüzünden çok daha az çözünürler. Eter ve alkol türü daha az polar çözücülerde çözünme eğilimleri vardır.Karboksilik asitler tipik olarak zayıf asitlerdir, yani sadece kısmen H+ katyonu ve RCOO− anyonlarına  ayrışırlar. Örneğin, oda sıcaklığında suda çözünmüş asetik asit molekülerinin yalnızca % 0.02 ayrışmış durumdadır. Karboksilik asitler zayıf asitler olduklarından suda her iki biçimleri arasında bir denge oluşur:
MONO KARBOKSİLLİ ASİTLER
Yapısında bir tane COOH grubu bulunduran organik moleküllerdir.

kasitler.jpg
Adlandırma yapılırken COOH gurubundan başlanarak numaralandırılır önce bağlı gruplar söylenir sonra en uzun zincir söylenir ve  oik asit eki getirilir . Eğer asitte iki tane COOH grubu var ise dioik asit eki getirilir.

ANA SAYFA dioik.jpg

İZOMERİ: Aynı C atomuna sahip mono karboksilli asitler ile esterler izomerdirler. genel formülleri CnH2nO2 dirWrite a comment    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-