1999-64.JPG

ÇÖZÜM

Düzensizlik
 KATI—àSIVI–àÇÖZELTİ—àGAZ   sırasına göre artar. Yani bir maddenin en
düzensiz hali gaz halidir. Gaz halinde  moleküller dönme, titreşim ve ötelenme hareketi yapar.
CEVAP C

1999-65.JPG

 X2 tamamen biter çünkü X2 daha çok reaksiyona giriyor. (3 mole 1 mol) I. doğrudur.
3X2  +  Y3——à 3X2Y
0,3 mol        0,3 mol
 
3 mol X2 ile            1 Mol Y3 girerse
 
0,3 mol                   x
 
X= 0,1 mol Y3 tepkimeye girer.
 
 
0,3-0,1 = 0,2 mol Y3 artar. III. yanlış.
 
3 mol X2 den         3   mol   X2Y
 
0,3 mol den                       x
 
X= 0,3 mol            X2Y   oluşur. II. Doğru

CEVAP C

1999-66.JPG

 ÇÖZÜM
d= m/v den 1.1= m/31 m=34.1 gram arı sıvı
 
n= m/MA dan n= 34,1/62  ise n=0,55 mol
 
M=n/V den M=0,55/0,25  ve M=2,2 Molar
 
CEVAP B

1999-67.JPG

Bir katı erimeden gaz haline geçiyor ise süblimleşiyor demektir. Madde daha düzensiz
bir yapıya kavuşuyor. Gaz fazında tanecikler daha düzensizdir. Aralarındaki mesafe daha
fazladır. Olay fizikseldir fakat taneciklerin toplam enerjisinde artma olur çnkü katıdan
gaza geçenbir madde dışarıdan ısı alır.
CEVAP D

1999-68.JPG

ÇÖZÜM
I.    de hal değişimi vardır ve hal değişimleri fizikseldir.  
II de kimyasal bir reaksiyon var .I deki ısının mutlak değeri II den büyük olamaz.
 En çok enerji değişimi  çekirdek reaksiyonlarında sonra kimyasal reaksiyonlarda ve
 en sonunda hal değişimlerinde olur.
III  de ısı açığa çıkıyor maddelerin potansiyel enerjilerinde azalma olur.
CEVAP E

1999-69.JPG

ÇÖZÜM
X4H8 de
1        mol de                         8 mol H atomu vardır
 x  mol de                         4,8 mol H atomu olur.
X= 0,6 mol X4H8  vardır..
 
 
1 mol YO2 de                        2 mol O var ise
 
X mol de                               1,8 mol O bulunur.
 
X= 0,9 mol YO2 vardır.
 
Toplam mol sayısı 0,6 +0,9 = 1,5 mol gaz vardır.
 
PV=nRT den     1.V= 1,5 x 0,082×273  ise V=33,6 litre
 
d=m/V den    2= m/33,6   dan  m= 67,2 gram
 
CEVAP B

1999-70.JPG

ÇÖZÜM

SO2       +       NO2 —-à        SO3        +            NO
Hacim aynı sıcaklık aynı mol sayıları eşit ise kısmi basınçları da eşit olacaktır
(PV=nRT) den2 mol giriyor 2 mol çıkıyor mol sayısı değişmez. II. yargı yanlıştır.
Mol değişmiyor sıcaklık değişmiyor hacim değişmiyor basınç ta değişmez.
CEVAP A

1999-71.JPG

ÇÖZÜM

Sol kolda basınç 76-51=25 cm Hg dir sağ kol 5 cm Hg dir.
2NH3 + H2S ———–à (NH4)2S(katı)
           25          5
   
2  ye               1
x                         5 e
x=10 cm Hg NH3 den   gider.(basınç ile mol doğru orantılıdır mol gibi düşünüyoruz.)
25-10 = 15 cm Hg kalır 3 e böleriz hacim 3 katına çıkıyor
15/3 = 5 cm Hg basınç oluşur.
CEVAP C

1999-72.JPG

ÇÖZÜM

25+2= 27 protonu vardır. X ile aynı element olan 58 izotopununda atom numarası 27 dir.
protonu 27 dir. Nötronu 58-27=31 dir. Nötr halde elektron =protondur ve 27 dir.
CEVAP D

1999-73.JPG

ÇÖZÜM

Elektron dağılımından proton sayısı grup numarası periyot numarası bulunur ama
kütle numarasını kullanabilmemiz için nötron sayısı gerekir. KN-nötron sayısı=proton sayısıdır.
CEVAP A

1999-74.JPG

ÇÖZÜM

Soygazların atom numarasını bilmek bu soruyu çözmede çok işe yarar.
2-10-18-36-54-86   2. periyot 10 ile bitiyor 3. periyotun 1i elementi 11 olur.
3. elemement ise 13 olur.  2   8   1       2   8   3 yani 1A ve 3A
X bir metaldir metal oksitleri bazik oksittir suda çözününce OH oluştururlar .
 X2O  + H2O —-à 2XOH
 E yanlıştır.

CEVAP E

1999-75.JPG

ÇÖZÜM

Burada atomları saymak gerekir sol taraftaki atom sayısı sağ taraftaki atom sayısına
eşit olmak zorunda ve aynı zamanda yük denkliğide sağlanmak zorundadır. solda 2 mol Bi eksik ve
3 mol oksijen eksiktir. m de 1 olur. H redoksa girmiyor değerliliği her iki tarafta da +1 dir.
CEVAP D

1999-76.JPG

ÇÖZÜM

Beta ışıması yapan bir atomda çekirdekteki nötronlardan biri protona dönüşür.

1 0n —–à1 1p + 0 -1e bu arada -1 yüklü elektron çıkar bu betadır.

Burada 1 nötron kayboluyor nötron 1 azalır proton 1 artar ve  1 nötron gidiyor 1 proton geliyor

KN değişmez.

CEVAP B


Comments disabled.

    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-