2000-65.bmp

ÇÖZÜM

Yoğurttan ayran elde ederken yoğurt su ile karıştırılır su yine sudur yoğurt yine yoğurttur.

Aralarında bir kimyasal etkileşim olmaz ama diğer şıklarda hep yeni bir madde oluşumu söz konusudur.

CEVAP A

2000-66.JPG

ÇÖZÜM

Çözünme bir maddenin bir başka madde içerisinde homojen dağılmasıdır.

Suda buzu eritmek bir çözünme olayı değildir. ikisi de aynı maddedir.

CEVAP C

2000-67.bmp

ÇÖZÜM

Oluşan Z nin kütlesi bir işimize yaramaz çünkü Z nin molekül ağırlığını bilmiyoruz. Molü bulamayız.

CEVAP B

2000-68.bmp

ÇÖZÜM

Alevin parlaklığını artıran oksijendir.(Z) . Yanan madde hidrojendir.(Y) . yangın söndüren ise

karbondioksit yani X dir.

CEVAP D

2000-69.bmp

ÇÖZÜM

Bir gazı sıkıştırmak moleküllerin ortalama hızını değiştirmez. Sıcaklığın değişmesi gerekir.

Gaz molekülleri birbirine yaklaşır hacim azalır ise basınç artar kütle değişmediği için

molkeülün sayısı da değişmez birim hacimde daha çok tanecik olur.

CEVAP A

2000-70.bmp

ÇÖZÜM

Kütleleri eşit ise MA larına bakılır. MA sı küçük olanın mol sayısı büyük olur (n=m/MA)
N2O =44  CO2=44  O2=32 NO2 ve CO2  nin MA ları eşit mol sayılarıda eşit olur basınçları da eşit olur.
Aynı kabın içindelerhacimleri aynı kütleleri de aynı özkütleleri de aynı olur.
Molekül sayıları eşit olamaz çünkü oksijenin mol sayısı farklıdır.

CEVAP C

2000-71.bmp

ÇÖZÜM

Mol sayısı ve sıcaklık değiştirilmeden basınç artırılır ise gazın hacmi azalır. I doğrudur.

Mutlak sıcaklık -273 dereceyi kesmez sıfır kelvini keser II. grafikte yatay eksen santigrat olmalıydı

II. grafik yanlıştır.

III.Basınç ve sıcaklık sabitken mol artırılır ise (hareketli pistonu olan kapta) hacimde artar. III. doğrudur.

CEVAP D

2000-72.JPG

ÇÖZÜM

X gazının sudaki çözünürlüğü artmaz. Çünkü gazların çözünürlüğü sıcaklık ile ters orantıldır.

Bir gazı çözmenin en iyi yolu çözeltiyi soğutmaktıdr ı zaman gaz moleküllerinin kinetik enerjisi düşer

ve çözeltiden kaçamaz.

CEVAP A

2000-73.JPG

ÇÖZÜM

I de aynı yerde olduğu için kaynama noktası değişmez. Cezve çaydanlık farketmez K.N.kütleye bağlı değildir.

II dağın tepesine göre deniz seviyesinde daha yüksekte kaynar aşağıya inildikçe dış basınç artar ve kaynama noktası da artar.

III aynı yerde düdüklü tencerede daha yüksek sıcaklıkta kaynar çünkü düdüklü tencere basınç oluşturur ve kaynamaya engel olur.

CEVAP E

2000-74.JPG

ÇÖZÜM

I. grafikteki doğrunun eğimi tanjant alfadır yani  x in molaritesi/x in kütlesidir bu da çözeltinin hacmini vermez.

CEVAP B

2000-75.JPG

ÇÖZÜM

Z sıcaklıkla ters orantılı olarak çöznüyor. Z yi soğutmak çözünürlüğünü artıracaktır.

CEVAP E

2000-76.JPG

ÇÖZÜM

X in nötron sayısı (2n+1)-n = n+1 dir (KN=p+n dan )  Y nin nötron sayısı (2n+2)-n= n+2 dir.

nötronlar eşit değil

CEVAP B

2000-77.JPG

ÇÖZÜM

Aynı elemente ait atomlarda protonlar daima aynıdır ama nötronlar farklı olabilir biz bu atomlara izotop atomlar diyoruz. I doğrudur proton nötr halde elektrona eşittir eğer elektron sayıları farklı ise birisi iyon durumundadır. Allotropluk kütleyle alakalı değil moleküllerin geometrisi ile iliglidir. III yanlıştır.

CEVAP D

2000-78.JPG

ÇÖZÜM

Kimyasal özelliğin aynı olması için izotop atoma bakmak gerekir. I de hidrojen ve döteryum birbirinin izotopudur kimyasal özellikleri aynı fiziksel özellikleri farklıdır. II de K 1A da Ca 2A dadır. Aynı grupta değiller o yüzden kimyasal zöellik hem aynı değil hemde benzemez. III deki iyonların biri +1 diğeri +2 dir izotoplar ama elektron sayıları ve dolayısı ile değerlik elektron sayıları farklıdır. değerlik elektronları kimyasal özelliği belirliyor.

CEVAP A


Comments disabled.

    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-