2001-65.JPG

ÇÖZÜM

Eğer mazot ve buz suyun üzerinde kalıyor iseler bu özkütlelerinin suyunkinden küçük olduğunu gösterir.

CEVAP D

2001-66.JPG

ÇÖZÜM

Vücut ısıs denmez eğer santigrat dan bahsediliyorsa sıcaklık denmelidir. Isı birimi kaloridir.

CEVAP B

2001-67.JPG

ÇÖZÜM

1 mole 1 mol giriyor. Eğer X den artmış ise X in mol sayısı  daha fazladır eşit kütlede iseler (n=m/MA) dan X in MA sı daha küçüktür. Başlangıçta Y nin mol sayısı X den küçük olacaktır. Ama oluşan bileşiğin kütlesi başlangıçtaki Y nin 2 katıdır diyemeyiz çünkü  hesaplamak için veri yok.

CEVAP C

2001-68.JPG

ÇÖZÜM

Tepkimede 4.5 mol gaz giriyor ve 2 mol gaz çıkıyor 3 mol de sıvı oluşuyor.Toplam 5 mol.

Zaten tepkiemelerde atom sayısı korunur bu yüzden tepkimeler denkleştirilir. I doğrudur.

II. Yanlıştır oluşan sıvının basıncı olmaz gazların molü azalıyor basınçta azalır. Su sıvı dikkat edin.

III.Mol artıyor molekülün sayısı da artar.

CEVAP D

2001-69.JPG

ÇÖZÜM

Grafikte X ile Y tepkimeye giriyor K ve L arasında X de vardır Y de vardır oluşan XY de vardır. L den sonra artık X bitiyor Y den artıyor. L den sonra ortamda XY ve Y vardır.

CEVAP E

2001-70.JPG

ÇÖZÜM

Arı bir madde ise ya element ya da bileşiktir. Hava oksijeni ile yakıldığında XO2 ve Y2O oluşturmuş ise yapısında kesinlikle X ve Y vardır oksijen belkide havadan gelmiştir. O kesin değildir. Formülünü bilemeyiz bunun için gerekli veriler verilmemiştir.

CEVAP A

2001-71.JPG

ÇÖZÜM

X artırıyor ise tuz olsun Y de düşürüyor ise alkol olsun. Tuz sudan daha uçucu olamaz.

CEVAP B

2001-721.JPG

ÇÖZÜM

Oksijen peroksitlerde -1 değerlik alır diğerlerinde -2 değerlik alır.

İlk 4 şık hep peroksit E şıkkında ise CO2 de -2 dir.

CEVAP E

2001-73.JPG

ÇÖZÜM

1A dan 2 fazla olan grup 3A dır ya da 4. periyotta başlayan geçiş elementidir.p3 ile biten 5A grubudur.

CEVAP C

2001-74.JPG

ÇÖZÜM

İyon demek proton sayısı elektron sayısından farklı olan tanecik demektir. Eğer elektron protondan fazla ise anyon eğer elekton protondan az ise katyondur. A şıkkı yanlıştır. Proton nötron ilişkisi değil proton elektron ilişkisi olmalıdır.

CEVAP A

2001-75.JPG

ÇÖZÜM 

X2 eklenip piston serbest bırakılır ise hem mol artar hem hacim artar basınç değişmez.

Sıcaklık zaten sabit

CEVAP C

2001-76.JPG

ÇÖZÜM

Civa a kolunda yükseliyor ise X ye tarafına difüzleniyor demektir. X2 Y2 den daha hızlıdır ve X2 nin  molekül ağırlığıda Y2 den azdır(şişmanlar yavaş koşar). II. tarata basınç artmıştır.

CEVAP E 

2001-77.JPG

ÇÖZÜM

HCl de 0,1 M 10 ml ise M =n/V den 0,1=n/0,01 den  mol sayısı 0,001 olur. Ortam başlangıçta asit olduğundan asit ortamda da sarı olacağından A şıkkı doğrudur. 20 ml 0.2 molar NaOH da ise

0,2=n/0,02 den NaOH in mol sayısı 0,004 moldür. NaOH HCl den fazladır. Ortam bazik olmuştur. Bazik ortamda renk sarıdır yeşil değil.

CEVAP D

2001-78.JPG

ÇÖZÜM

Elementler farklı ise aradaki bağ polardır eğer elementler aynı atoma aitse zıt yönlere çekim eşit olacağından bağ apolar olacaktır. E şıkkında N lar arasındaki bağ apolarDIR.

CEVAP E


Comments disabled.

    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-