2010 YILI YGS SINAVI KİMYA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

FEN-1

15.jpg

Neils Bohr atom modeli ile ünlü bir bilim adamıdır kimya bilimi Bohr sayesinde gelişmiştir. John Dalton yine atom modeli ile uğraşan bir bilim adamıdır. Amadeo Avagadro 6,02×1023 sayısının mucididr mol kavramında çok kullanılıyor. Marie Curie ve eşi radyoaktiflik dalında çok çalışarak radyoaktif ışımaları keşfetmiş bir fen bilimcidir. Michelangelo ise bir heykeltraş olup sanat dalında katkıları olmuştur.

CEVAP D

16.JPG

Isı ile sıcaklık farklı kavramlardır. En basit deyim ile ısı kalorimetrE ile ölçülür birimi kaloridir sıcaklık ise termometre ile ölçülür ve birimi genelde santigrat derecedir. Isı iletimi olur ama sıcaklık iletilmez.(Metaller ısıyı iletir ametaller iletmez deriz her zaman)

Cevap E

17.jpg

Kimyasal değişim ve fiziksel değişim ne demektir ?Bunu ölçen çok basit bir sorudur. Eğer bir maddenin elektron düzeni değişiyor bağlar kopuyor ve yeniden bağlar oluşuyorsa bu olay kimyasaldır ve sonuçta yeni bir madde meydana gelir. Fiziksel değişimde ise madde kimyasal özelliğini tamamen korur fakat dış görünüşte bir değişiklik meydana gelir. Saf bir gümüş çubuk açık havada kararıyorsa demekki metal oksitleniyor demektir, yani metal hava oksijeni ile rekasiyona girerek yavaş yanma olayını gerçekleştiriyor. Bir metal asitle reaksiyona girince kütlesi azalır ve genelde hidrojen gazı çıkarır olay kimyasaldır . Bir gaz sıvılaşıyorsa fiziksel değişim geçirmektedir.

CEVAP C

18.JPG

İki metalin birbirinden ayrılması için mıknatısın bir metali çekmesi ve diğerini çekmemesi gerekir. Biliyoruz ki mıknatıs demir kobalt ve nikeli çekiyor. Z çekiliyor Q çekilmiyor Z ve Q biribirinden ayrılabilir.

CEVAP D

19-1.JPG

19-2.JPG

3,7,5 lerin eşit olması isteniyor. Bunları uygun katsayılar bularak eşitleriz ve aynı katsayılar ile oksijenleride çarparız ve oksijen değerinden en az olan cevaptır. Örneğin her bir metalden beşer gram alınarak orantı kurabilirsiniz.

CEVAP B

20.jpg

Tepkime denkleştirme sorusudur. Al nin başına 2 asitin başına 3 konulursa sol taraf denkleşir sağ tarafta ise hidrojenin başına 3 konulursa tepkime denkleşir. Sağ tarafta toplam 23 mol atom vardır sol tarafı saysanızda 23 çıkar çünkü atom sayısı daima korunur.

CEVAP E

21.jpg

Buz zamanla suya dönüştüğüne göre kütlesi ve hacmi azalacaktır toplam kütle değişmeyecektir.Suyun kütlesi zamanla artacaktır.

CEVAP D

22.jpg

X katısı arı Y sıvısında çözünüyor ve sıcaklık artırıldığında kalan X de çözünüyorsa X katısı ısı alarak çözünüyor demektir ve çözünme endotermiktir. Endotermik olaylarda çözünme ısısı pozitif işaretlidir çünkü dışarıdan ısı almaktadır ısı verseydi işaret negatif olurdu. T2 de daha çok madde çözündüğünden T1 de çözünürlük daha azdır.

CEVAP C

23.JPG

Çözünürlük farkı 70-45=25 gramdır . 100 ml suda 25 gram fazla çözünme oluyorsa 300 ml suda 75 gramdır.

CEVAP B

24.jpg

NaOH bir kuvvetli bazdır ve NH3 de bir bazdır ve baz ile baz arasında nötrleşme tepkimesi olmaz.

CEVAP A

25.jpg

A)Proton sayısı=elektron sayısı(nötr ise) 9 doğrudur. B) KN=p+n dur 9+9=18

C) Proton=Kn-nötron =27-14=13 D)Z de 15 elektron 15 proton var demektir.

E)35-17=18 nötron olmalı

CEVAP E

26.jpg

İki farklı elementin proton sayıları kesinlikle farklıdır. periyodik cetvelde elementler atom numarasına göre diğer bir ifade ile proton sayısına göre dizilmişlerdir . Nötronları aynı olan atomlar olabilir ama proton sayıları aynı olan farklı atomlar mevcut değildir.

CEVAP A

27.jpg

A) 2 8 2 den son sayı değerlik elektronudur grup numarasına eşittir. 2A metaldir.

B)2 8 5 5A ametaldir.

C) 2A 2 elektron verir ve soygaza benzer.

D)Farklı grup oldukları gayet açıktır.

E) Y 3 elektron verirse 12 elektronu kalır nötr X ile izoelektronik olur.

CEVAP D

 

 Write a comment    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-