2012 YGS SORULARI

Yapılan deneyde kalay metalinin oksijen ile reaksiyona girdiğini ve kabı tarttığında kütlenin değişmediğini görüyor. Zaten cevap sorunun içinde var. Kütlenin korunumu kanunu. CEVAP D

 

Sıcaklık-Zaman grefiğine bakıldığında T1 ve T2 noktalarında sıvının kaynadığı anlaşılıyor. çünkü safmaddEler hal değiştirirken sıcaklıkları değişmez. Buna göre aynı sıvı farklı kaynama noktalarına sahipse farklı basınç altında kaynatılıyor demektir. Yükseklere çıkıldıkça dış basınç düşeceğinden sıvının kaynama noktasıda düşer. Kaynama noktası sıvının cinsine,saflığına ve dış basınca göre değişir. CEVAP E

17 proton var ise ve eğer element nötr ise 17 elektronu olması gerekir. Çünkü nötr atomlarda proton=elektrondur. 2 8 8 den 18 elektron olduğu anlaşılıyor. Demek ki 1 elektron da dışarıdan alınmış ve elektron alınırsa negatif yüklü bir iyon oluşmuş demektir. CEVAP B

 

IIA grubu elementleri +2 değerlik alır . X+2 HCO3 de -1 ise ve çarprazlanarak birbirinin altına yazılırsa oluşan bileşik elde edilir. Yalnız kök var ise kök paranteze alınır ve sayı parantezin sağ alt köşesine yazılır. Toplam atom sayısı hesaplanırken parantezin içi bu sayı ile çarpılır. Parantezin sağ alt köşesine 2 gelecektir. HCO3- de 1 tane H 1 tane C 3 tane O var toplam 5 atom 5 ile 2 çarpılırsa 10 yapar birde IIA daki element var toplam 11 atom olur. CEVAP D

Katı halde elektriği iletmiyorsa metal olamaz zira metaller katı halde elektriği iletirler. Sulu çözeltisi elektriği iletiyorsa tuz gibi iyonik yapıda bir maddedir. İyonik katıların erime noktaları oldukça yüksektir. Tuz 801 derecede erir. Kovalent bağlı bileşikler kolay erir , ağ örgülü katılarında erime noktası yüksektir, yalnız elektriği iletmezler.CEVAP A

Flor oksijenden daha elektronegatiftir. Flor hangi element olursa olsun karşısında daima -1 dir. Oksijen mecburen burada +2 olmak zorundadır. CEVAP B

Organik maddeler yanarsa ısı açığa çıkar.

CH4+ O2 ———CO2 + H2O +ısı burada oksijenin yükseltgenme basamağı başlangıçta sıfırken ürün tarafında -2 dir. Bu da tepkimenin redoks tepkimesi olduğunu gösterir. III. yargıda doğrudur. CEVAP E

Bu tepkimede peroksitlerde oksijen -1 değerlik alır ürün kısmında oksijen -2 dir. Oksijen burada indirgenmiştir. Dolayısı ile peroksit yükseltgen olarak davranmaktadır. İndirgenen madde yükseltgen yükseltgenen maddde indirgendir. CEVAP C

X sıvısı Y den daha çabuk buharlaşıyorsa X in buharlaşma ısısı düşük moleküller arası çekim kuvveti azdır. X daha hızlı uçtuğuna göre kaynama noktası daha küçüktür. CEVAP A

Sıcaklık arttıkça çözünürlük azalıyorsa demekki çözünme ekzotermiktir. Sistem dışarıya ısı veriyor demektir. A doğrudur. 50 dereceye bakarsak 100 gram su 15 gram X çözüyor 200 gram su 30 gram çözer. B de doğrudur.25 dereceye bakarsak 100 gram su 20 gram X çözüyor 50 gram suda 10 gram çözer. C de doğrudur.Sıfır derecede çözelti 31 gram kadar çözüyor 25 gram ile doymamış olur . D doğrudur. 50 derecede 100 gram su 15 gram X özerse 50 gram su 7.5 gram çözer 5 gram çözmüşse doymuş olmaz . E yanlıştır. CEVAP E

İri çakıl taşları önce elenir ve ayrılır .Sonra karışım suya atılır. Yemek tuzu suda çözünür kum dibe çöker. Kum süzülerek ayrılır . Kalan karışım kaynatılır su buharlaşır geriye tuz kalır. CEVAP C

Sabun yağ asitlerinin sodyum tuzu olarak bilinir. Potasyum tuzlarına ise arap sabunu denir. Burada yağ asidinin uzun zinciri Na ile birleşmiştir. Hidrokarbon olan kısım apolardır. Uzun hidrokarbon zincirler suda çözünmezler organik maddeler organik çözücüde çözünürler su inorganiktir. CEVAP B

 

Karbon dioksit 1 adet C atomu ve 2 adet O atomundan meydana gelen bir moleküldür. C atomu 4bağ yapar ve etrafında 4 tane tek elektron bulunur. oksijende ise 6 değerlik elektronu vardır 2 tanesi eşleşmemiş bağ yapacak elektron diğer 4 tanesi ise eşleşmiştir.O = C=O şeklindedir. 2 tane pi bağı vardır 2 tanede kovalent bağ vardır. C atonundaki 4 elektron oksijenle bağ yapar başka bağ yapacak elektron kalmaz. D yanlıştır. CEVAP DWrite a comment    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-