2014 LYS KIMYA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

 4.png

İzoelektronik demek eşit elektron sayısına sahip olmak demektir.  A şıkkında P elementi 15 protona sahip nötürken 15 elektronu vardır -3 olunca 3 tanede almış oluyor 18 elektronu var Ar 18 de nötr 18 elektronu var bunlar izoelektroniktirler.

CEVAP A

6.png

Elektronegatiflik farkı ne kadar büyükse bağ o kadar fazla iyoniktir. İyoniktir diyorum çünkü bütün yargılarda metal ametal bileşikleri vardır. NaCl için fark 0,9-3=2,1 dir AgCl için fark 1,9-3=1,1 dir ve NaCl daha iyoniktir. I. yargı doğrudur.

II. yargıdaki NaF kovalnet bağlı olması mümkün değildir ve yanlış bir bilgidir.

III.

AgF de elektronegatiflik farkı 1,9-4=-2,1 iken AgCl de bu fark 1,9-3=-1,1 dir . fark ne kadar büyükse iyonik özellik o kadar fazladır bu yüzden AgF daha iyoniktir (mutlak değere bakınız lütfen)

CEVAP D

12.png

basit bir denge sorusudur tepkime ters çevrilmiştir K değer 1/K olacaktır ve 2 ye bölünmüştür o zamanda K değerinin kare kökü alınmalıdır. Buna göre 49  değeri 1/49 olacaktır kare köküde 1/7 olur.

CEVAP B

16.png

Aktiflik ile ilgili bir sorudur aktif olan metal aktifliği az olanı daima açığa çıkarır. Buna göre

A şıkkında Zn H iyonuna elektron verebilir çünkü yükseltgenme gerilimi 0.76 volt olan Zn H den daha aktiftir. Hidrojen sıfırdır.

A şıkkındaki tepkime kendiliğinden gerçekleşir. Zn hidrojen gazı çıkarabilir.

B şıkkında demir bakırı açığa çıkarabilir tepkimeleri ters çevirirseniz potansiyeller artı olur ve demirin gerilimi Cu dan fazladır demir bakıra elektron verir kendisi yükseltgenir bakırı indirger. B şıkkı da olur.

C şıkkında gümüşün yükseltgenmesi -0.80 hidrojen sıfır gümüş hidrojeni açığa çıkaramaz. C şıkkındaki tepkime kendiliğinden gerçekleşmez .

CEVAP C

 

21.png

Alkan alken alkin nedir gibi basit bir kavram için sorulmuş bir sorudur. Alkandan bir H koparılırsa Alkil Alkenden bir H koparsa alkenil alkinden bir H koparsa alkinil grupları elde edilir. İlk grupta çift bağ yok alkan 2.grupta bir çift bağ var alken 3.grupta bir adet 3 lü bağ var alkin o zaman cevap B olur.

CEVAP B

30.png

Nitrobenzenin tekrar nitrolanmasını gösteren bir tepkimedir. Nitro grubu meta yönlendiricidir metaya bağlanması gerekir o zaman 1.3 dinitrobenzen oluşur. I yanlış II doğrudur ve arenyum iyonu da ara ürün olarak oluşur. III doğrudur.

CEVAP E

 Write a comment    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-