2016 YGS KIMYA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

15.png

Sülfat iyonu SO4 ve -2 yüklü olduğundan B şıkkı yanlıştır , B şıkkındaki sülfür iyonudur.

CEVAP B

 16.png

10 dereceden grafiğin başlaması gerekir , 3 ve 18. dakikalarda hal değiştirdiği için ve hal değiştirirken sıcaklık sabit kalacağından (15 derece ve 55 derecede sabit gitmesi gerekiyor)  Bu da A şıkkında mevcut

CEVAP A

 17.png

2   7  olarak elektronları dağıtırsanız 7A da bir halojen olduğunu görürsünüz. F daima -1 değerlik alır son yörüngesinde 7 e vardır oktet 8 demek bir elektron alrak son yörüngeyi 8 yapar 5A değil 7A dır. I,II ve III doğrudur.

CEVAP D

18.png

NH4 + iyonunda N atomuna x dersek ve H de +1 değerlik aldığı için x+4= +1 (iyon yüküne eşitlenir) x= -3 olur.

NO3 -1 de ise yine N atomuna x dersek  oksijen -2 olduğundan x-6=-1 den x = +5 olur.

CEVAP B

19.png

Kovalent bağlar, ametal -ametal atomları arasında elektron ortaklığı esasına dayanır, aynı element atomları arasında oluşan bağlar apolar farklı elementler arasında oluşan bağlar polar özellik gösterirler. Metal-ametal arasındaki bağlar iyoniktir.   Yalnız III doğrudur.

CEVAP A

 20.png

A) 2 8 7

B) 2   8   5

C) 2 5

D) 2   6

E ) 2  8   6

A şıkkındaki halojen 1 elektron alarak son yörüngeyi 8 yapar.

CEVAP A

 21.png

Alkoller R-OH genel formülü ile gösterilirler. Bu doğrudur.  Karbonhidratlar da da OH bulunur II yanlıştır. Alkinlerde en az 1 tane üçlü bağ olmak zorundadır. I ve III doğrudur.

CEVAP C

 22.png

O =C=O oksijen daha elektronegatiftir elektronları kendilerine çekerek bileşke kuvveti sıfır yapar ve molekül apolar olur.

CEVAP A

 23.png

oldukça basit bir soru . Şıklara bakıldığında E şıkkında F+2 iyonu F +3 olmuş peroksitteki(H2O2) oksijen -1 den -2 ye indirgenmiştir.

CEVAP E

 24.png

Kimyasal değişimlerde maddelerin elektron düzenleri değişir bağlar kırılır ve yeni bağlar oluşur ortaya yeni maddeler çıkar. Buna göre limon suyu asittir mermer kalsiyum karbonat bazik bir maddedir mermerin yapısını bozar bu kimyasal bir değişimdir, kireç taşı CaCO3 dür  ısı ile CaO ya çevrilir kimyasal bir değişimdir. Alkolun damıtılması fiziksel bir işlemdir şekerin suda çözünmesi yine fizikseldir.

CEVAP C

 25.png

10 derecede 100 gram suda 80 gram madde çözünmektedir. 200 gram suda 160 gram çözünür. 250-160=  90 gram madde çöker.

CEVAP D

 26.png

Ayrımsal damıtma da  sıvıların kaynama noktası farkından faydalanılır. I doğrudur. Ayrımsal kristallendirme katıların çözünürlük farkından faydalanılır. II yanlıştır. Yoğunluk farkından faydalanma ise ayırma hunisiyle yapılır , birbiri içerinde çözünmeyen sıvılar ayrılır örneğin zeytinyağı su karışımı gibi. Özütleme bitkilerdeki sıvıları alma işlemidir.

CEVAP A

 27.png

NaClO çamaşır suyunun formülüdür.

CEVAP C

 Write a comment    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-