oss.jpg

2017 YGS  KIMYA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

 15.png

Au gümüş değil altındır. E şıkkı yanlıştır.

16.png

I- Bileşik: yapısında en az 2 farklı  cins atom bulunduran saf maddelerdir. I yanlış

II- Nötr atomlarde çekirdekte ne kadar proton(artı yük ) varsa etrafında da o kadar eksi yük(elektron varıdr. II doğru

III- Elementler doğada aynı cins atom olup hepside saftır. III . de doğru

CEVAP D

 17.png

Bu işaret radyoaktif madde tehlikesinin işaretidir.

CEVAP C

 

18.png

 2-8-6  ve son yörünge grup numarasını verdiğinden 6A grubunda bir elementtir. I doğru

6A grubu elementleri ametal olduğundan II. yargıda doğrudur.

Oktete tamamlaması (8 e tamamlama)  için 2 elektron alması gerekir. III. yargı yanlıştır.

CEVAP D

 19.png

Na: 2-8-1 den IA 3. periyot elementi

Mg: 2-8-2 den IIA 3. periyot elementi

I. yargı doğrudur.

IA ve IIA aktif metal gurubundadırlar. II. yargı yanlıştır.

III. yargı her ikisi de 3.yatay sırada olduğu için doğrudur.

CEVAP C

 20.png

H2O ,NH3, H2 ametal ametal atomlarından oluştuğundan moleküler yapıda bulunur NaCl ise metal ametal atomlarından oluştuğundan iyonik katılar gurubunda yer alır.

CEVAP A

21.png

Elektroliz bir bileşiği elementlerine ayırmada kullanıldığı için kimyasal bir işlemdir, Polimerleşmede monomerler bir araya gelerek daha uzun zincirli yeni maddeler olan polimerleri oluşturduğu için kimyasal, paslanma yavaş yanmadır ve kimyasaldır , yanma zaten kimyasal bir olaydır ve buharlaşma sıvıdan gaza geçiş olup molekül yapısında bir değişme olmaz ve fizikseldir.

CEVAP E

221.png

D şıkkında hissedilen sıcaklık her zamangerçek sıcaklık değerinden büyük ya da gerçek sıcaklık değerine eşittir diyor oysa ki 31 derece var ve 32 den küçük.

CEVAP D

23.png

KOH bir baz H2SO4 ise bir asittir. Asit baz tepkimelerine nötralleşme tepkimeleri denir ,tuz ve su açığa çıkar. Burada elementlerin yükseltgenme basamaklarında bir değişme olmadığından elektron alış verişi yoktur. I ve III doğrudur.

CEVAP C

 24.png

Kütlece yüzde yüz gram çözeltide çözünen madde miktari olarak tanımlanır. Burada 200+180+5+15 = 400 gram çözeltide toplam 20 gram tuz çözünmüştür ve 100 gram çözeltide çözünen nedir diye bir doğru orantı kurarsak

400                  20

100                x

x= 5  CEVAP C

25.png

Ayrımsal damıtmada sıvıların kaynama noktası farkı kullanılır. Sıvılar kaynatılır ve kaynama noktası sırasına göre bir soğutucudan geçerek yoğunlaşır kaynama noktası en küçük olan önce kaynar.

CEVAP B

 26.png

C ve H atomlarını saymanız yeterli olacaktır. C şıkkında bir üçlü bağ içeren molekül vardır bu bir alkindir ve CnH2n-2 genel formülüne uymaktadır.

CEVAP C

 27.png

Metan gazı CFC(kloro floro karbon) bileşikleri CO2 ve azot oksitler hava kirliliğine ve ozon gazına etki etmektedirler. Oksijen canlılar için yaşam kaynağı olduğu için ve oksijen ozona dönüşebildiği için sera etkisini azaltır artırmaz.

CEVAP E

    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-