oss.jpg

2014 YGS KIMYA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

 15.bmp

 Bu soru  öğrencilerin anyonları (eksi yüklü iyonlar) bilip bilmediğini öğrenmek için sorulmuştur. Fosfat kökü PO4 üzeri -3 olduğundan(PO43-)

 B şıkkı yanlıştır.

CEVAP B

 24.bmp

Yükseltgenme indirgenme diğer adıyla redox tepkimeleri. Elektron alış verişi ile yürüyen tepkimelerdir. Elektron veren yükseltgenir alan ise indirgenir. Element halinde bulunan maddeler nötr olduğundan yükü sıfırdır. I de Mg ve Oksijen değeri sıfırdır tepkime bitiminde MgO ise Mg +2 ve oksijen ise -2 dir. Dolayısıyla Mg iki elektron vererek yükseltgenmiş oksijen de 2 elektron alarak indirgenmiştir. Bir yükseltgenme indirgenme tepkimesidir. II de de aynı durum sadece Fe elementine bakarak bir redoks tepkimesi olduğunu anlayabiliriz çünkü Fe girenlerde +3  ürünlerde sıfır değerindedir. II de bir redokstur. III de elementlerin değerlikleri değişmiyor IV de  de aynı durum. I ve II yükseltgenme indirgenme tepkimesidir.

CEVAP B

27.bmp

Jeotermal (jeo-yer, termal-ısı anlamına gelir) yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Hava kirliliğini azaltır. Kömür yerine doğal gaz kullanmakta hava kirliliğini azaltır çünkü doğal gaz daha az sayıda hidrokarbon içerir. Baca gazlarından çıkan gazlar hava kirliliğine neden olur bu salınım azaltılırsa hava kirliliği azalır. Güneş ve rüzgar enerjisi yine havayı kirleten bir enerji türü değildir. Fosil yakıtlardan kastedilen petrol ve türevleridir. Bunların kullanımının artması hava kirliliğini artırır.

CEVAP E

 

    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-