2019 TYT   KIMYA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

Magnezyum: Mg    Civa:Hg      Potasyum :K  Bakır:Cu   Çinko:Zn

CEVAP C

İzotop atom: Atom numaraları aynı kütle numaraları farklı atomlar X ve Y de bu durum mevcut I doğru Z elementi 11 nötronlu ve protonu da 11 nötr olduğu için elektron sayısı da 11 dir. II doğru Y nin 11 nötronu var Z nin de 11 nötronu var III. yargı da doğrudur.

CEVAP E

Azot atomları arasında üçlü bağ vardır apolar kovalent bağ ve pi bağları vardır . Güçlü etkileşimdir. Elektron alış verişi değil elektron ortaklığı esasına göre kurulan bağdır. II . yargı yanlıştır . N2 apolardır apolar moleküller arasında London çekimleri etkindir. III .yargı doğrudur. I ve III doğrudur.

CEVAP D

X elementi cetvelde solda bir element Y elementi soygaz olup en sağdadır.  Soldan sağa atom çapı azalır . Y elementinin atom yarıçapı X den küçüktür.

CEVAP B

L metali iki değişik asit ile gaz çıkardığına göre en aktif metaldir . K soy metaldir en az aktif olandır. M ikisinin ortsındadır yarı soy metaldir. ( Cu-Hg-Ag_Pt-Au)

Sıralama L-M-K şeklindedir.                                             CEVAP D 

En derişik çözelti 75 gram suda 25 gram çözünmüş olan KNO3 çözeltisi en seyreltik olanı 180 gram suda çözünen 20 gram KNO3 çözeltisi I. çözelti de ikisinin arasında olur. hepsinin 100 gram suda çözünmüş olsaydı diye bir orantı kurarak ta derişimlere bakılabilirdi.

Sıralama II-I-III şeklindedir. CEVAP B

Etilenden elde edilen Poli Tetraflor Etilen                  CEVAP A

2019 AYT SORULARI

 

    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-